Uchwała nr XXV/261/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wysokie.

Uchwała nr XXV/261/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wysokie.