Uchwała Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2013 - 2024.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o relacji.