Uchwała Nr XXV/263/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/263/2013 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe

Przychody i rozchody

Dotacje

Opłaty i kary

Dochody zlecone

Objaśnienia