Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2013-2016.

Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2013-2016.