Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.