Uchwała Nr XXVI/266/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konstantynów.

Uchwała Nr XXVI/266/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Konstantynów.