Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krams

Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.