Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/132/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły ni

Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/132/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.