Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.