Uchwała Nr XXVI/270/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Uchwała Nr XXVI/270/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.