Uchwała Nr XXVII/271/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVII/271/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Wydatki.