Uchwała Nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Załącznik nr 1