Uchwała Nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Kramsku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położo

Uchwała Nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Kramsku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położonej w obrębie Grąblin.