Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik  nr 1

Załącznik  nr 2