Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady Gminy Kramsk  z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.