Uchwała Nr XXVII/276/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

Uchwała Nr XXVII/276/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.