Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowią

Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.