Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.