Uchwała Nr XXVIII/279/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/279/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.