Uchwała Nr XXVIII/280/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/280/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.