Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

WPF