Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Opłaty i kary.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2013 rok.