Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 październik 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 październik 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.