Uchwała Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.