Uchwała Nr XXXI/295/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwa

Uchwała Nr XXXI/295/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011r.,  w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.