Uchwała Nr XXXI/296/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat i warunków zwolnie

Uchwała Nr  XXXI/296/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat i warunków zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.