Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Kr

Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy Kramsk oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.