Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.