Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.