Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Drążek.