Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami

Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.