Uchwała nr XXXI/303/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dostarczania

Uchwała nr XXXI/303/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.