Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nieurzędowej nazwy miejscowości „Tury” na urzędową nazwę miejscow

Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nieurzędowej nazwy miejscowości „Tury” na urzędową nazwę miejscowości „Borki”.