Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w P

Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r.  w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim.