Uchwała Nr XXXII/306/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXII/306/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.