Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz wprowadzenia zwolnień.