Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.