Uchwała Nr XXXII/310/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXII/310/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.