Uchwała Nr XXXII/311/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/311/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.