Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określeni

Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.