Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2014, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województw

Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2014, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.