Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bilczew.

Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bilczew.