Uchwała Nr XXXIII/318/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIII/318/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.