Uchwała Nr XXXIII/319/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.

Uchwała Nr XXXIII/319/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.