Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków.