Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy

Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk.