Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.