Uchwała Nr XXXIV/324/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIV/324/13 Rady Gminy Kramsk  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.