Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie

Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.