Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nier

Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.